Tags Xperia X Ultra

Tag: Xperia X Ultra

Sony Xperia X Ultra, màn hình 6,4 inch, tỉ lệ 21:9

Sony Xperia X Ultra là ý tưỡng về một chiếc điện thoại có tỉ lệ màn hình siêu dị 21:9. Với tỉ lệ màn...