Tags Xoá ứng dụng trên Facebook

Tag: xoá ứng dụng trên Facebook

Cách để loại bỏ các ứng dụng có thể đánh cắp...

Người dùng nên gỡ bỏ tất cả các ứng dụng không sử dụng hoặc các ứng dụng lạ trên Facebook nhằm tránh tình trạng...