Tags Xoá status

Tag: xoá status

Facebook không còn cho xoá status hoặc những bài chia sẻ...

Hiện tại vẫn chưa biết vì sao Facebook lại loại bỏ đi tính năng xoá status. Mới đây một số người dùng Facebook đã phát...