Tags Xem video youtube

Tag: xem video youtube

1,5 tỷ người dùng đăng nhập xem video YouTube hàng tháng

Đây là một con số khá tích cực đối với YouTube do số lượng người đăng nhập tài khoản Google đang tăng lên, đồng...