Tags Xe hơi thông minh

Tag: xe hơi thông minh

Qualcomm đang chuyển hướng sang phát triển công nghệ xe hơi

Mục tiêu trong mười năm tới Qualcomm sẽ tập trung phát triển nhiều hơn các công nghệ dành cho xe hơi nhằm liên kết...