Tags Word

Tag: word

75.000 máy tính Việt Nam nhiễm virus ẩn dưới file văn...

Virus có khả năng "ngụy trang" dưới các tập tin văn bản word, excel hay PDF... được thiết kế lây lan qua USB nhằm...