Tags Windows 8

Tag: Windows 8

Lỗi Windows Vista, 7 và 8 khiến máy tính bị treo...

Một lỗi vừa được phát hiện cho phép trang web nào cũng có thể khiến máy tính Windows Vista, 7 hoặc 8 bị treo...