Tags Windows 10 Mobile. tin tức

Tag: Windows 10 Mobile. tin tức

Vì sao Windows Phone vẫn còn nhiều người dùng trung thành?

https://www.youtube.com/watch?v=NID-t3zRLjw&t=145s Windows Phone hiện nay đang ở trong tình trạng cực kỳ tồi tệ nếu bàn đến thị phần trên thị trường di động. Hệ...