Tags WhatsApp

Tag: WhatsApp

WhatsApp đã cho phép chia sẻ mọi định dạng tập tin

Ngoài việc trò chuyện, WhatsApp còn cho phép mọi người có thể chia sẻ bất kỳ loại tập tin nào với nhau, với dung...

WhatsApp bổ sung Night Mode giúp cải thiện ảnh chụp ánh...

Facebook vừa bổ sung chức năng mới có tên Night Mode dành cho ứng dụng nhắn tin di động WhatsApp, mà hãng đã mua...
Di Động Việt