Tags VOCS

Tag: vOCS

Viettel triển khai OCS, nâng viễn thông Việt Nam lên top...

Với việc Viettel đã triển khai thành công công nghệ OCS, ngành viễn thông nước nhà đã có được một bước nhảy vọt đáng...
Di Động Việt