Tags Vietnamese translate

Tag: Vietnamese translate

Google mang AI vào hệ thống dịch thuật mới, hỗ trợ...

Google đã bổ sung tiếng Việt vào nhóm các ngôn ngữ được hỗ trợ bởi hệ thống hỗ trợ dịch thuật thông minh (AI)...