Tags Video 360

Tag: video 360

Sony RX0: Camera hành động cảm biến 1 inch đầu tiên...

Sony RX0 là chiếc camera được phát triển nhắm đến thị trường thực tế ảo, video 360 và chụp ảnh thông qua điều khiển....