Tags Vị trí đặt cảm biến vân tay

Tag: vị trí đặt cảm biến vân tay

Vị trí đặt cảm biến vân tay đâu là phổ biến...

Độ phổ biến đặt cảm biến trên smartphone đã chuyển dần từ mặt trước sang mặt sau do xu hướng thiết kế màn hình...