Tags ứng dụng mặc định

Tag: ứng dụng mặc định

Trợ lý ảo Assistant của Google có thể thay thế Siri...

Sau khi công bố trợ lý ảo Assistant cho iOS, Google thậm chí có thể đi bước táo bạo hơn khi muốn Assistant trở...