Tags ứng dụng gọi video

Tag: ứng dụng gọi video

Facebook đang thử nghiệm ứng dụng gọi video Bonfire với nhiều...

Bonfire là ứng dụng gọi video nhóm đang được Facebook thử nghiệm tại quốc gia Đan Mạch. Ứng dụng này hoạt động độc lập...