Tags ứng dụng bảo mật

Tag: ứng dụng bảo mật

Samsung ngưng My Knox, khuyên người dùng chuyển sang Secure Folder

Samsung đang trong quá trình khai tử ứng dụng My Knox để chuyển người dùng sang ứng dụng Secure Folder mới và được cho...