Tags Uber sụp đổ đế chế

Tag: Uber sụp đổ đế chế

Ngày tàn của Uber?

Từ đầu năm tới nay, công ty trị giá 69 tỷ USD - Uber đón không biết bao nhiêu tin dữ: CEO từ chức,...