Tags Tương lai

Tag: tương lai

“Cái chết” của smartphone đang đến gần và tương lai kì...

Phát triển bản thân là điều tối thượng mà nhân loại mong muốn, còn công nghệ chỉ nên đóng vai trò làm công cụ...

Chế tạo tai nghe VR giúp đào tạo các bác sĩ...

Nhóm Immersive Media Initiative của Đại học Ohio State đang phát triển một công cụ thực tế ảo nhằm mục đích đào tạo các...