Tags Tun tức

Tag: tun tức

Telegram chặn các kênh khủng bố sau lệnh cấm của Indonesia

Chính phủ Indonesia đã chặng dịch vụ của Telegram trên nền web vì cho đây là nơi mà các thành phần khủng bố IS...