Tags TSMC

Tag: TSMC

Qualcomm muốn TSMC sản xuất Snapdragon 855 thay vì Samsung?

Trong vài năm qua Samsung là công ty sản xuất chip cao cấp cho Qualcomm, gồm Snapdragon 820, 821 và 835, nhưng điều này...

Chip A 10X trên iPad Pro là vi xử lý 10nm...

Chip A 10X trên iPad Pro là thế hệ chip đầu tiên của Apple  sử dụng tiến trình công nghệ 10nm. Việc sử dụng...

Quay lưng với Samsung, Qualcomm chọn TSMC sản xuất chip 7...

Samsung hiện đang là đối tác sản xuất chip di động cho Qualcomm, tuy nhiên một báo cáo mới cho thấy điều này sẽ...
Di Động Việt