Tags Trường tình thương

Tag: trường tình thương

Canon xây tặng trường thứ 55 tại Việt Nam

Dự án xây trường tình thương nằm trong cam kết hỗ trợ cộng đồng Việt Nam được Canon thực hiện bắt đầu tư năm...