Tags Trung tâm

Tag: trung tâm

Việt Nam đã có hai trung tâm dữ liệu đạt chuẩn...

Trải qua nhiều khâu đánh giá kỹ lưỡng của Uptime Institue - tổ chức chuyên đánh giá các Data Center uy tín nhất thế...
Di Động Việt