Tags Trợ lý ảo trong tương lai

Tag: trợ lý ảo trong tương lai

Trợ lý ảo sẽ “thống trị” cả thế giới vào năm...

Một nghiên cứu mới đây chỉ rằng những trợ lý ảo như Google Assistant, Siri, Cortana hay Alexa sẽ "thống trị" thế giới trong...