Tags TouchPal

Tag: TouchPal

Quảng cáo bắt đầu xuất hiện trên một số bàn phím...

Ứng dụng bàn phím mặc định trên một số smartphone của HTC đã đi kèm quảng cáo không mong muốn, điều này gây ra...