Tags Tính phí kích hoạt

Tag: tính phí kích hoạt

Tính phí kích hoạt 5000đ cho iMessage và FaceTime, Viettel lên...

Viettel cho biết, trước đây Viettel hỗ trợ khách hàng phần chi phí tin nhắn kích hoạt ứng dụng này và áp dụng cả...