Tags Tin nhắn văn bản

Tag: tin nhắn văn bản

3/12/2017 – tin nhắn văn bản chính thức tròn 25 tuổi

Tin nhắn văn bản đầu tiên được gửi đi vào ngày 3/12/1992 nhưng phải mất vài năm trước khi các điện thoại có thể...