Tags Tiến trình 10nm

Tag: tiến trình 10nm

Chip A 10X trên iPad Pro là vi xử lý 10nm...

Chip A 10X trên iPad Pro là thế hệ chip đầu tiên của Apple  sử dụng tiến trình công nghệ 10nm. Việc sử dụng...