Tags Tiền thưởng

Tag: tiền thưởng

Apple yêu cầu CEO Tim Cook di chuyển bằng máy bay...

Apple giờ đây yêu cầu CEO Tim Cook phải sử dụng máy bay tư nhân như là phương tiện kinh doanh và đi lại,...

Google trả 1000 USD cho những ai phát hiện ra lỗ...

Trả tiền cho những ai phát hiện ra lỗi trên các ứng dụng trong Play Store sẽ góp phần cải thiện chất lượng ứng...