Tags Thử thách giới hạn

Tag: thử thách giới hạn

Ford tiến hành “Thử thách giới hạn” của các dòng xe...

Hệ thống trung tâm thử nghiệm toàn diện của Ford tại Châu Á đã thử thách các dòng xe trong mọi điều kiện từ...