Tags Thử nghiệm xe tự lái

Tag: thử nghiệm xe tự lái

Vừa được thử nghiệm thực tế xe đưa đón không người...

Chiếc xe tự lái của công ty Navya ARMA đã bị một chiếc xe tải giao hàng tông phải khi đang lưu thông thử...