Tags Thử nghiệm facebook

Tag: thử nghiệm facebook

Facebook không còn cho xoá status hoặc những bài chia sẻ...

Hiện tại vẫn chưa biết vì sao Facebook lại loại bỏ đi tính năng xoá status. Mới đây một số người dùng Facebook đã phát...