Tags Thông qua

Tag: thông qua

Uber chính thức được thông qua đề án thí điểm tại...

Đề án thí điểm gọi xe điện tử của Uber tại Việt Nam được Bộ GTVT đánh giá đã hoàn thiện đầy đủ. Chiều muộn...