Tags ThinkPad Anniversary Edition 25

Tag: ThinkPad Anniversary Edition 25

Lenovo ra mắt ThinkPad Anniversary Edition 25 phiên bản giới hạn

ThinkPad Anniversary Edition 25 là phiên bản giới hạn chào mừng 25 năm thiết kế và sáng tạo không ngừng nghỉ của thương hiệu...
Di Động Việt