Tags Thẻ visa

Tag: thẻ visa

Thanh toán điện tử tại Việt Nam tăng 8% so với...

Từ khảo sát của Công ty Visa cho thấy, 62% người Việt Nam thích thanh toán điện tử hơn cách thức truyền thống thông...
Di Động Việt