Tags The Rock

Tag: The Rock

Apple bắt tay cùng “The Rock” sản xuất phim hành động

Bộ phim mà "The Rock" hợp tác với Apple sẽ xoay quanh việc anh phối hơp với trợ lý ảo Siri sử dụng trí...