Tags Thanh toán

Tag: thanh toán

Facebook cho phép thanh toán tiền theo nhóm trong Messenger, mới...

Ngoài tính năng nhận/gửi tiền qua ứng dụng Messenger theo từng cá nhân, Facebook mới bổ sung khả năng thanh toán tiền theo nhóm...

Thanh toán điện tử tại Việt Nam tăng 8% so với...

Từ khảo sát của Công ty Visa cho thấy, 62% người Việt Nam thích thanh toán điện tử hơn cách thức truyền thống thông...
Di Động Việt