Tags Tether-Tenna

Tag: Tether-Tenna

Facebook phát triển trực thăng cung cấp internet khẩn cấp

Ý tưởng trực thăng của Facebook có thể bay lơ lửng hàng chục mét trong không khí giúp phát tín hiệu internet để khôi...
Di Động Việt