Tags Tên miền

Tag: tên miền

Thu hồi tên miền tiếng Việt không có nhu cầu sử...

Bắt đầu từ ngày 17/4/2017, Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC tiến hành thu hồi tự động tất cả những tên miền tiếng Việt...

Đã có 4 nhà đăng ký triển khai cấp phát tên...

VNNIC vừa cho biết, từ ngày 13/4/2017, bên cạnh nhà đăng ký DOT VN, đã có thêm 3 nhà đăng ký tên miền “.vn”...

Sẵn sàng cung cấp dịch vụ tên miền tiếng Việt vào...

Để cung cấp dịch vụ tên miền tiếng Việt (TMTV) ra cộng đồng chính thức vào ngày 15/4/2017, các nhà cung cấp TMTV đang...