Tags Sundar Pichai

Tag: Sundar Pichai

AI là một trong những điều quan trọng nhất được phát...

CEO Google Sundar Pichai đã đưa ra một số nhận xét thú vị về Artificial Intelligence (AI) trong một cuộc phỏng vấn truyền hình...