Tags Suface Phone

Tag: Suface Phone

Lộ nguyên mẫu điện thoại Lumia Hapanero làm việc với Surface...

Mặc dù Microsoft đã tuyên bố ngừng phát triển điện thoại Windows nhưng điều đó không có nghĩa các nguyên mẫu sản phẩm không...
Di Động Việt