Tags Sophia

Tag: Sophia

ATLAS robot có khả năng di chuyển linh hoạt tương tự...

ATLAS có khả năng di chuyển linh hoạt tương tự như con người và thậm chí là thực hiện được các động tác mà...

Toàn bộ cuộc phỏng vấn nữ robot Sophia: “Tôi cũng thấy...

Sophia có khả năng nghe nói trôi chảy và khôn ngoan như con người. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn robot Sophia...

Gặp Sophia, công dân robot đầu tiên của thế giới, kẻ...

Sophia là robot đầu tiên trong lịch sử được trao quyền công dân. Sophia mang quốc tịch Ả-rập Xê-út. Sophia do Hanson Robotics phát triển,...