Tags Sony Fusion

Tag: Sony Fusion

Cảm biến của Sony sẽ hỗ trợ chụp ảnh tốt trong...

Nhờ vào việc tăng ISO cao, Module Sony Fusion mới của Sony sẽ cho khả năng chụp ảnh và quay trong điều kiện thiếu...