Tags SMS

Tag: SMS

3/12/2017 – tin nhắn văn bản chính thức tròn 25 tuổi

Tin nhắn văn bản đầu tiên được gửi đi vào ngày 3/12/1992 nhưng phải mất vài năm trước khi các điện thoại có thể...

Nguy cơ bị tấn công khi dùng tin nhắn SMS cho...

Nhiều nhà cung cấp xem tin nhắn SMS là lựa chọn phổ biến nhất khi nói đến việc xác thực hai yếu tố, tuy...