Tags Smart Replay

Tag: Smart Replay

Gmail trên Android và iOS sẽ được tích hợp Smart Reply

Smart Reply là tính năng hỗ trợ người dùng trả lời Email dựa trên nội dung của Email được gửi đến thông qua trí...