Tags Sinh nhật

Tag: sinh nhật

3/12/2017 – tin nhắn văn bản chính thức tròn 25 tuổi

Tin nhắn văn bản đầu tiên được gửi đi vào ngày 3/12/1992 nhưng phải mất vài năm trước khi các điện thoại có thể...

Nikon kỷ niệm 100 năm ra đời với các phiên bản...

Vào tháng 7 tới Nikon sẽ làm lễ kỷ niệm 100 năm thành lập công ty. Để đánh dấu cho điều này công ty...
Di Động Việt