Tags Sell

Tag: Sell

Ý tưỡng thú vị biến SmartWatch thành điện thoại

Thiết bị này được thiết kế như một chiếc đế với các đôi cánh có thể bật ra để biến SmartWatch thành điện thoại. SmartWatch...