Tags Secure Folder

Tag: Secure Folder

Đã có thể tải và cài đặt Secure Folder từ Google...

Sau khi loại bỏ My Knox khỏi các thiết bị cầm tay Galaxy để chuyển người dùng sang Secure Folder, Samsung tiếp tục mở...

Samsung ngưng My Knox, khuyên người dùng chuyển sang Secure Folder

Samsung đang trong quá trình khai tử ứng dụng My Knox để chuyển người dùng sang ứng dụng Secure Folder mới và được cho...