Tags ScreenX

Tag: ScreenX

Rạp chiếu màn hình đa diện ScreenX đầu tiên ở Việt...

Công nghệ ScreenX gồm ba màn hình khác nhau trải rộng 270 độ với một màn hình chính ở trung tâm như thông thường...