Tags Scandal youtube

Tag: scandal youtube

YouTube chặn, gỡ 1173 clip xấu độc theo yêu cầu Bộ...

Cho tới nay, Bộ TT&TT đã yêu cầu hạ chặn được hơn 1000 clip có nội dung độc hại trên chuyên trang chia sẻ...