Tags Satoshi Nakomoto

Tag: Satoshi Nakomoto

NSA biết Satoshi Nakomoto, người sáng tạo Bitcoin là ai

Rất ít người biết tên thật của Satoshi Nakamoto, người sáng lập đồng tiền ảo Bitcoin. Nhưng dù vậy, có thể NSA đã biết...